T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine Ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi Uluslararası Platformlarda Yerini Almaya Devam Ediyor

 
Avrupa Birliği'nin bir ajansı olan ve çevre politikası geliştirme, benimseme, uygulama ve değerlendirme alanında çalışanların yanı sıra halkın geneli için de başlıca bilgi kaynaklarından kabul edilen Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) bünyesinde her üç ayda bir Avrupa İklim Uyum Bülteni yayınlanmaktadır. AB politikaları ve AÇA faaliyetleri, iklim değişikliği ve uyum konusu kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel gelişmeleri ve araştırmaları aktarmayı amaçlayan bültenin Aralık 2019 da yayınlanan 26. Sayısında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde başarı ile tamamlanan ve iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen havzaların başında gelen Fırat-Dicle Havzasında yer alan Keban Barajı’nın membasında iklim değişikliğinin havzadaki kar yükü ve erimelerine etkisi ve bu erimelerin akarsu akımlarında meydana getireceği değişimlerin tespit edildiği ‘İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi’ yer almıştır.
 
İlgili haberin linkine aşağıda yer alan internet sitesinden ulaşılabilir.
https://europeanenvironmentagencyeea.createsend1.com/t/ViewEmail/d/209D072FF200A6E12540EF23F30FEDED

 Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi